Psikoteknik merkezi nasıl açılır ?

Posted on Mart 21, 2010 by

psikoteknik merkezleri reklam alanı

Psikoteknik merkezi nasıl açılır ? Psikoteknik değerlendirme merkezi nasıl açılır?

Bulunduğu İlin İl  Sağlık Müdürlüğüne Psikoteknik Merkezi Açmak İçin Başvuruda Bulunacak

Bu aşamadan İtibaren Yürütülecek Yetkilendirme İşlemi  :

Psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak isteyen kişi  aşağıda belirtilen belgeler ile işyeri

açmak için ilin il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur.

a)      Başvuru sahibinin psiko-teknik değerlendirme merkezi açmak istediğine dair dilekçe,

b)Merkezde çalışacak kişinin psikolog ünvanını

(Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık Psikoloji Bölümü mezunları)

taşıdığını belgeleyen diplomanın noter tasdikli örneği (Merkezde çalışacak psikologların birden çok

olması durumunda herbiri için ayrı belge istenir),

c) Psiko-teknik değerlendirme merkezinin onaylı krokisi,

d) Merkezde, psiko-teknik değerlendirme için kullanılacak ve bu Cetvelde genel esas ve usulleri

belirtilen trafik alanda geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye toplumu özelliklerine göre

hazırlanmış norm çalışmasına sahip olduğunu gösterir belge örneği,

e) Merkezde kullanılacak bilgisayar destekli testleri kullanabilmek için yetkilendirilmek istenen

psikoloğun bu Cetvelde tanımlanan özellikleri içeren eğitimi aldığına dair belge

(Merkezde çalışacak psikologların birden çok olması durumunda her biri için ayrı belge istenir).

Belgeleri tam ve geçerli olan başvuru sahibine ait merkez, il sağlık müdürlüğü elemanlarınca,

başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde bu Yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslara uygun

olup olmadığı yönünden yerinde denetlenir. Uygun bulunduğu takdirde işyerine (örnekleri bu Cetvelde

yer alan) Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi Çalışma Uygunluk Belgesi ve başvuruda beyan edilen

psikologa (ya da psikologlara ayrı ayrı olmak üzere) Psiko-teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi

düzenlenir.

Etiketler : ,

Yorumlar (3)

 

  1. fatih sönmez diyor ki:

    psikoteknik merkezi açabilmek için şartlar nelerdir prosedürü nedir,maliyeti nedir?Bir yer açıldığı takdirde değerlemdmdirme yapılacak kişileri bize kim yönlendirecek?

  2. zekiye topçular diyor ki:

    Mailime psikoteknik merkezi ile ilgili bilgileri gönderirseniz sevinirim.Yalovada psikoteknik merkezi açmak istyorum

  3. nurcan diyor ki:

    merhaba ben istanbulda src ve psikoteknik merkezi açmak istiyorum.neler yapmam gerekiyor.giderim ne olur.bilgilendirisenz sevinrim

Bilgi Almak veya Başvuru yapmak İçin Formu Doldurunuz ! Telefon Numarınızı da Yazarsanız Sizi Arayabililiriz !