Psikoteknik kanun

Posted on Mart 14, 2010 by

psikoteknik merkezleri reklam alanı

:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ’ne göre

MADDE 36- Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar

d) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık

kuruluşlarından her beş yılda bir almaları ( PSİKOTEKNİK BELGESİ ) zorunludur.

Psikoteknik Değerlendirme Yasal Zorunluluk Ve Hukumler

•25.02.2004 tarih ve 25384 sayili Resmi Gazete (KTY Asil)
•08.09.2004 tarih ve 25577 sayili Resmi Gazete (1.Degisiklik)
•15.12.2004 tarih ve 25671 sayili Resmi Gazete (2.Degisiklik)
•26.02.2005 tarih ve 25739 sayili Resmi Gazete(3.Degisiklik)
•09.09.2005 tarih ve 25931 sayili Resmi Gazete(4.Degisiklik)
•18.01.2006 tarih ve 26053 sayili Resmi Gazete (5.Degisiklik)

Karayolları Trafik Kanunu MADDE 41 - Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)      (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985-3176/11 md.) Yaş şartı;

1. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların onyedi,

2. B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların onsekiz (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.),

3. C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmiiki (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren

Yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf

okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda

bu şart aranmaz (Değişik:17.10.1996-4199/18 md./Değişik: 23.02.2000-4535/1 md.),

Yaşını bitirmiş olmaları,

b) Öğrenim şartları;

F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin

en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları (Değişik: 17.10.1996-4199/18 md.),

c) Sağlık şartları

Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü belgesi verilebileceği hususu

yönetmelikle düzenlenir. Sürücü belgesi alacakların ilgili yönetmelikte belirtilen hekimden sürücü

olur raporu almaları zorunludur. Bu maddede sözü edilen yönetmelik İçişleri ve

Sağlık bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur.(Değişik: 05.07.2006-5537/1 md.)

d) Eğitim ve sınav şartı (Değişik: 18.01.1985-KHK 245/11 md/Değişik: 28.03.1985-3176/11 md.);

Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları,

e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);

Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve  404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla

ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki

suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı;

Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin

süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması,

Zorunludur.

Etiketler : ,

Yorumlar (1)

 

  1. orhan coşkun diyor ki:

    Psikoteknik merkezlerinin sağlık müdrlüklerine baş vurmalarında kişi başına kesilen rapor ücreti varmıdır. varsa miktarı ne kadardır. Bununla ilgili bir genelge yazı varsa bildirilmenizi rica ediyoruz.
    acele cevabınızı bekliyoruz.
    saygılar

Bilgi Almak veya Başvuru yapmak İçin Formu Doldurunuz ! Telefon Numarınızı da Yazarsanız Sizi Arayabililiriz !